AB’nin desteklediği Demokrasi Kültürünün ve Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi için Avrupa Diyaloğu Projesi kapsamında Almanya'nın Başkenti Berlin’de Demokrasi ve insan hakları konulu çalıştay yapıldı…

AB’nin desteklediği Demokrasi Kültürünün ve Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi için Avrupa Diyaloğu Projesi kapsamında Almanya'nın Başkenti Berlin’de Demokrasi ve insan hakları konulu çalıştay yapıldı…

Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu ve Kaced Derneği’nin yürütmüş olduğu ‘’Demokrasi Kültürünün ve Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi İçin Avrupa Diyaloğu’’ Projesi kapsamında 11-14 Haziran 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde dört günlük bir çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmaya Karadeniz Bölgesinden 7 kişi katılmıştır. Projenin Letonya’dan ortağı olan Civic Alliance-Latvia temsilen 5 kişi de aynı toplantıya katılmıştır. Projenin hedef gurubu, Vidzeme (Letonya) ve Berlin (Almanya) bölgeleri ile Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yaşayan kadınlar, gençler ve engellilerdir. Projenin doğrudan faydalanıcısı ise projenin hedef gurubu içerisinde seçilecek 450 kişidir.

Söz konusu projenin genel amacı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile siyasi kültürün ve demokratik katılımın/ yönetişimin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunarak Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyalogunun güçlendirmesidir.

Almanya’da yapılan ‘’Demokrasi Deneyim Paylaşımı İçin AB Diyaloğu’’ faaliyetinin amacı; Almanya, Latvia ve Türkiye’nin "demokrasi" konulu sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımıdır. Bu çalışma ile, Türk, Alman ve Latvia gençlerinin birbirini daha iyi anlamasını teminen, genişleme süreci, katılımın Türkiye açısından getirileri, sivil toplum diyaloğuyla ilgili kültürel, siyasi ve kurumsal tüm konular hakkında her iki tarafın katılımıyla gerçekleştirilecek açık kamuoyu tartışmalarını destekleyecektir.

Proje ortağı kurumların haricinde Alman Eğitim Kurumları Derneği (AdB) ve OWEN e.V. (Cinsiyet Demokrasisi ve Barışın Desteklenmesi İçin Mobil Akademi) adlı sivil toplum örgütleri de katılmıştır.

Çalışma sonrasında bütün katılımcılar Berlin Barış Yolu Yürüyüşü yapmıştır.

Yürüyüşün amacı: Berlin'deki demokrasi ve insan hakları mekânlarının keşfedilmesidir. Burada barış meselelerine dikkat çekilmiştir. 19 yüzyıldan beri şehirlerimizde barış hareketleri ortaya çıktı fakat nadiren halkın dikkatini çekmiştir. Dış mekanda bir öğrenme süreci içinde barış yolları ile ilgili bilgiler ve hikayeler sivil toplumu ve demokrasi tarihimizin önemli bir yönünü ortaya koymaktadır. Berlin’deki anıtların çoğu "savaş kahramanlarını" betimliyor fakat barış ve insan hakları nadiren kültür geçmişinin konuları oluyor. Bu çelişki giderek daha bariz hale gelecek ve böylece bireyleri kendi katılımları üzerinde düşünmeye teşvik edilmiştir.

 

Etkinlik Fotoğrafları:

   


Tarih : 16 Haziran 2024