Yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi

Derneğimiz, çoğulculuğa bağlılık, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygının yanı sıra demokratik değişimin mümkün olmasını desteklemektedir. Sivil toplum faaliyetleri, siyasi gündemi ve kamusal tartışma ortamını zenginleştirerek, daha açık, katılımcı ve dolayısıyla daha dinamik bir demokratik toplumun oluşmasına katkıda bulunur. Bu nedenle derneğimiz, başta Karadeniz Bölgesi’nde ve Türkiye'de politika oluşturma ve yasal gündemin belirlenmesinde bireylerin aktif katılımını teşvik eder.

Derneğimiz, Karadeniz Bölgesi’nde dinamik bir sivil toplumun oluşturulmasında birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bunlardan en önemlisi Rize Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün İngiltere Büyükelçiliği’nin desteği ile yürütmüş olduğu ‘’Sivil Toplum Kurumları Ve Dernekler Büro Yöneticileri Kapasite Artımı’’ Projesinin teklifi dosyasını hazırlamıştır. Kabul edildikten sonra projenin eğitim çalışmalarını derneğimiz yürütmüştür.

‘’Sivil Toplum Kurumları Ve Dernekler Büro Yöneticileri Kapasite Artımı’’ Projesi 01.06 2005 - 26.10.2005 tarihleri arasında uygulanmıştır. Projenin amacı, Sivil Sektör alanında sivil toplum ve kamu sektörü arasında kalıcı bir işbirliği mekanizması oluşturarak, işbirliği ve karşılıklı danışma süreçlerini tanımlayarak, sivil toplum kuruluşlarının STK alanında karar alma ve politika belirleme süreçlerine katılım düzeyini artırmaktır.

Proje kapsamında önce projenin amacına uygun poster, broşür, eğitim notları, dernekler mevzuatı kitapçığı, hazırlanmıştır. Daha sonra Rize ilinde 3 ayrı yerde atölye çalışmaları ve eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Eğitime katılan katılımcılara sertifika verilmiştir.

Proje eğitmeni Yaşar YEĞEN tarafından Rize ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren STK ve İlçe dernekler büro mensuplarının Avrupa Birliği Uyum yasaları sürecinde değişmiş olan dernekler yasası ve dernekleri ilgilendiren diğer yasal mevzuatın anlatılmıştır. Eğitim toplam 46 saat sürmüştür.

 

·         Eğitim konu başlıkları:

1. Aşama Eğitim: Proje Konusunun Ve Fikrinin Ortaya Çıkması

 1. Durum Analizi
 2. İlgili Taraflar Analizi
 3. Sorun Ve Hedefler Analizi
 4. Starteji Analizi
 5. Etkinlik Planlaması

2. Aşama Eğitim: Proje Döngüsü (proje aşamaları, ilkeler, proje hazırlama, tanımlama/analiz yöntemleri.).

 1. Proje Tanımı
 • Proje başlığı
 • Uygulama yerleri / konu alanları, uygulama bölge 
 • Talep edilen hibe tutarı
 • Proje özeti
 • Hedefler
 • Gerekçelendirme
 • Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı
 • Yöntem
 • Süre ve faaliyet planı
 • Beklenen Sonuçlar
 • Hedef gruplar üzerinde beklenen etki
 • Yayınlar ve diğer çıktılar
 • Çarpan etkisi
 1. Projeleri Yönetme ve Uygulama Kapasitesi
 • Benzer projelerdeki deneyim
 • Kaynaklar
 1. Örnek Proje Üzerinde Uygulama/Tartışma

3. Aşama Eğitim: Proje Bütçesi Ve Gider Gerekçesini Oluşturma

 • Genel hususlar ve giderlerin uygunluğu
  • İnsan kaynakları
  • Seyahatle
  • Malzeme ve ekipman
  • Proje ofis giderleri
  • Diğer giderler
  • İdari giderler
  • Projenin toplam geçerli giderleri

4. Aşama Eğitim: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

 • Mantıksal çerçeve yaklaşımına genel bakış
 • Formülasyon sorun analizi – sorun ağacı (örnek)
 • İlgili taraflar analizi,  hedef analizi – hedef ağacı   
 • Çıktılar, varsayımlar, riskler
 • Grup çalışması ve grup sunuşları (örnek olay üzerine tanımlama ve analizler).
 • Grup çalışmaları (mantıksal çerçevenin oluşturulması ).
 • Grup çalışmaları  - grup sunuşları., çalışmaların değerlendirmesi.

5. Aşama Eğitim: Gurup Çalışması

 • Katılımcıların guruplara ayılması
 • Her bir guruba kendi istekleri doğrultusunda proje konusunun verilmesi
 • Gurupların projelerini sunmaları

6. Aşama Eğitim: Ortak İş Yapma Becerisi ve İletişi

 • Gurup çalışması
 • Örnek olaylar

 

10 Şubat 2006 tarihinde proje eğitim çalışmalarına katılan katılımcılara Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Konferans Salonu’ndan düzenlenen konferansta sertifikalar verilmiştir. Konferansa İngiltere Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Sn. Geoff COLLIER ve Rize valisi Sn. Enver SALIHOĞLU onur konuğu olarak katılmıştır.

 

Proje fotoğrafları:

  

 


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için idari asistanımız Sn. Selim İNCEÖZ ile temasa geçebilirsiniz.