Çokkültürlülük

Çokkültürlü bir toplumun temelini demokrasi, laik ve çoğulculuk oluşturur. Çoğulculuk, sadece bir siyasal felsefe değildir. Farklı kümelerin örgütlü ve yasal güvence altında, kurumlaşmış yöntemlerle karar alma sürecine katılmalarına veya onu etkilemeleri olarak tanımlanan bir uygulamadır.

Çokkültürlülük, birkaç istisna dışında bütün toplumlar için bir tarihsel antropolojik gerçekliktir.

Derneğimiz, Laz kültürü ile ilgili yürütmüş olduğu projeler ile çokkültürlülük alanında faaliyet gösterebildiğini kanıtlamış durumdadır.

Derneğimiz Çok kültürlülük alanında Karadeniz Bölgesi'nde etkin bir görev almaktadır. Çokkültürlülük alanında farkındalığı destekleyecek  ''Laz Kültürü, Edebiyatı ve Dilinin Yaşatılması Projesi'' çalışmasını AB'nin ve MATRA/KAP Programı desteği ile projeler yapmıştır.

 


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için Çokkültürlülük Çalışmaları Koordinatörümüz Sn. Abdullah ONER ile temasa geçebilirsiniz.