Kadın Çalışmaları

Derneğimiz, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere eğitim ve araştırma faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için eğitim programları düzenlemektedir. Bu amaç doğrultusunda Bizde Varız Derneği ile birçok proje çalışması gerçekleştirmiştir.

Projeler hakkında bilgi almak için:

  Kadın ve Çevre Projesi

  Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi

  AB Katılım Sürecinde Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliğinde Finlandiya Modeli Projesi

  Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Uygun Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için Kadın Çalışmaları Koordinatörümüz Sn. Ayla DÖNMEZ ile temasa geçebilirsiniz.