Projemizin amacı

Tam adı ‘’Kadın İşgücünün Desteklenmesi Yoluyla Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Verimli Kullanımının Yaygınlaştırılması’’ olan projemizin genel hedefi; Karadeniz Bölgesinin %75’inden daha az gelire sahip olan kırsal bölgelerindeki kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

Bu hedefe;

  •   Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak;
  •   Kadın girişimciliğini destekleyecek;
  •   Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak eğitim setleri ve seminerleri ile ulaşılması öngörülmüştür.