Proje yayınları

Proje broşürü

Proje ilgi guruplarını ve kamuoyunu, proje teklifinin amacı, kaydettiği ilerleme veya bulguları konusunda bilgilendirmek için 1000 adet Türkçe ve İngilizce broşür tasarlanmış ve çoğaltılmıştır.

 Türkçe broşürüindirmek için lütfen tıklatıyız.

 İngilizce broşürüindirmek için lütfen tıklatıyız.


Proje posteri

Proje ilgi guruplarını ve kamuoyunu, proje teklifinin amacı, kaydettiği ilerleme veya bulguları konusunda bilgilendirmek için 500 adet Türkçe ve İngilice poster tasarlanmış ve çoğaltılmıştır.

 Türkçe posteri indirmek için lütfen tıklatıyız.

 İngilizce posteri indirmek için lütfen tıklatıyız.


Eğitim Seti

200 adet Eğitim seti hazırlanmıştır. Türkiye tarafından 1985 yılında onaylanan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) öncelikli olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, ILO, OECD, AGİK gibi kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyelerinin, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planının, 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonunun kilit bilgileri içerecektir. Bu bilgiler hedef gurubun seviyesine göre hazırlanacaktır. AB ve Türkiye’deki insan hakları algılamaları ve Türkiye'de İnsan Hakları konusunda mevcut durum, gözlemlenmeleri ve ihlallerine ilişkin verilerin yer alacaktır. Bu bilgiler yeniliğe açık demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimine yönelik farkındalığın oluşturacak bilgiler olacaktır. Bu bilgilerin yanında ‘’Türkiye, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda adım adım ilerlerken en önemli konulardan biri de doğru bilgilenme: ‘’Üyelik süreci nasıl gelişecek, AB üyeliği Türkiye'ye ne yükümlülükler getirecek ve ne imkânlar sunacak? Hayatımız nasıl değişecek? Avrupa Birliği nasıl çalışıyor, politikaları neler? Avrupa Birliği'nin mali destek programları nelerdir? Bunlardan nasıl yararlanılabilir?’’ tüm bu ve benzeri soruların cevap verilecek kilit bilgiler yer almıştır.

 Projenin eğitim setini indirmek için lütfen tıklatıyız.