Proje sahibi

Kadın İşgücünün Desteklenmesi Yoluyla Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Verimli Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi derneğimiz ile Bizdevarız Derneği ortak olarak yürütmektedir.


 

Kısa adı Bizde Varız Derneği olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği 2010 yılında kurulmuş ve proje ortağı Kaçed Derneği ile iki ayrı proje çalışmasını başarılı bir şekilde yürütmüştür.

Bizde Varız Derneği, Karadeniz Bölgesinin kırsal bölgedeki Kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyet ile kadınların kamusal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün yükseltilmesi, cinsiyet ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi, kadınların ekonomik sürece dahil edilerek kadın istihdamına teşvik edilesi Bizde Varız Derneği’nin temel amacıdır.

Bilgi için: www.bizdevarizdernegi.org