Kültürel ve sanatsal faaliyetler

Derneğimiz; ulusal ve uluslararası geleneksel festivalle ve atölyeler yapmak, Halk oyunları, halk türküleri ve tiyatro ekipleri oluşturarak gösteriler, geceler düzenlemek, Halk türküleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlemek, Yabancı ülkelerde yapılacak gösterilere ekipler göndererek iştirak etmek, Yurt içinde veya dışında benzer amaçla etkinliklerde bulunan sivil toplum örgütleri ile temas ve işbirliği yapmak, Folklor ile ilgili kitap, broşür ve dergi yayınlar, sergiler paneller ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenler. Danışmanlık hizmetleri, müzeler, el sanatları atölyeler yapmaktadır.

Bu alanda yapmış olduğu en önemli proje Farklı Renkler Bir arada Projesi’dir. Bu proje AB desteği ile yürütülmüştür. Merkezi İspanya Barselona’da bulunan Foundation for Culture and Society projenin uluslararası ortağı olmuştur.

 

              Proje hakkında detaylı bilgi için: Farklı Renkler Bir Arada Projesi

 


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için idari asistanımız Sn. Melike NAZLI ile temasa geçebilirsiniz.