Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Uygun Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi

Tam adı ‘’Kadın İşgücünün Desteklenmesi Yoluyla Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Verimli Kullanımının Yaygınlaştırılması’’ olan projemizin genel hedefi; Karadeniz Bölgesinin %75’inden daha az gelire sahip olan kırsal bölgelerindeki kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

Kadın İşgücünün Desteklenmesi Yoluyla Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Verimli Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'ni İngiltere Büyükelçiliği'nin The Europe Directorate (EuD) Bilateral Programme Fund programı tarafından desteklenmektedir. Projenin yürütücüsü Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği'dir. Kaçed Derneği bu projenin ortağı olarak yer almaktadır.