Engelli Hakları

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler olarak engellilerin, temel insan haklarının yanında sahip oldukları bir takım özgün haklar da bulunmaktadır. Bu çerçevede Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuat çerçevesinde engellilerin sahip olduğu hakların ihlali halinde yargı makamları ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun yanında aşağıdaki mercilere de başvurulabilir.