İşbirliklerimiz

Sürdürülebilir bir gelecek ve insan hakkı için; bugünkü yaşam biçimimizde, iş yapış şeklimizde, üretim-tüketim süreçlerimizde, yönetim ve uygulamalarımızda ciddi bir değişim ve dönüşüm gerektiriyor. Bu, hiçbir kişinin ve kurumun tek başına gerçekleştiremeyeceği kadar büyük ve zorlu bir uğraştır. İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

Farklı uzmanlıkların, deneyimlerin, görüşlerin ve olanakların bir araya getirilmesi ve ortak bir hedef doğrultusunda hareket edilmesi bu olağanüstü çabada kilit rol oynuyor. Bunun için Kaçed Derneği; Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci, Çokkültürlülük, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık, Hukukun Üstünlüğü, Çevre Korum, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ile Kadın, Gençlik ve Engelli çalışmaları ve sürdürülebilirlik yolunda verdiği mücadelede hükümetle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, sivil toplum kurumlarıyla ve bilim-araştırma kuruluşlarıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmayı çalışmalarının en önemli unsuru olarak kabul eder.

Yerel düzeyde;  yerel yönetimlerle, muhtarlarla, yerel sivil toplum temsilcileriyle, yöre halkıyla ve tüketicilerle çalışır, pilot projeler, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütür.

Ulusal düzeyde; hükümetle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle, ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle ve şirketlerle işbirlikleri oluşturur, onların desteklerini talep eder, politikaları etkilemeye çalışır, birlikte sorunları tespit edip çözümler getirir, projeler üretir.

Uluslararası düzeyde; uzmanlaşmış uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bilgi ve deneyim paylaşımı, uluslararası sözleşmeler ve politikalar, yenilikler, modern teknolojiler ve yaklaşımlar ile bunların ülkemizdeki uygulamalarında işbirlikleri yapar.