Demokrasimize Sahip Çıkıyoruz

Tarih:17/07/2016

Sayı: 2016/10

Kaced Derneği:

"Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyor, Demokrasimize Sahip Çıkıyoruz"

Ülkemiz 15 Temmuz gecesi büyük bir tehlike atlattı. Kaçed Derneği olarak insan haklarına, çoğulcu toplum ilkelerine, iktidarın ancak seçimler ve milli iradenin tezahürü ile el değiştirmesi gerektiği ilkelerine her zaman sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Yapılan darbe girişimini şiddetle  kınıyor, 15 Temmuz gecesi ve takip eden saatlerde yaşanan gelişmelerin ülkemizde insan hakları ve çoğulculuğa dayanan demokratik bir siyasi sistemin pekiştirilmesi için çok önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyoruz. Darbe girişimine tüm siyasi partilerin ve demokratik kurumların birlikte karşı çıkmaları son derece önemli bir kazanımdır. Bu nedenle yöneticilerimizden başlayarak siyasi kutuplaşmadan, popülizmden​ uzak, diyaloğa ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir siyasi süreç oluşturmamız için  her birimize çok önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz.

Darbe girişiminde bulunanların, bunu planlayanların ciddi ve titiz biçimde araştırılması, bilgi ve belgelerin kamuoyuna açık bir şekilde sunulması, yasal süreçlerin tamamen hukuk ilkeleri ve prosedürlerinin hakim olduğu bir ortamda yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Hepimize bir kez daha geçmiş olsun der, bütün kayıplarımızın ailelerine başsağlığı diler, açık bir toplumu gerçekleştirmek için ileriye umutla ve akılla bakmamızı temenni ederiz.

 

Yönetim Kurulu

Kaced Derneği

 

İlgili yazı: