Eğitim setleri

Kadın ve Çevre Projesi Eğitim Setleri:

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile siyasi kültürün ve demokratik katılımın/ yönetişimin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunarak Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyalogunun güçlendirmesi ve AB Müzakere sürecinde hak temelli STK'lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince demokrasi ve hukuk üstünlüğü alanında politika önerileri geliştirebilecekleri canlı bir diyalog zeminin oluşturulması için insan hakları ve demokrasi konulu eğitim setleri oluşturulmuştur.

Söz konusu eğitim setinde ayrıca, ‘’Üyelik süreci nasıl gelişecek, AB üyeliği Türkiye'ye ne yükümlülükler getirecek ve ne imkânlar sunacak? Hayatımız nasıl değişecek? Avrupa Birliği nasıl çalışıyor, politikaları neler? Avrupa Birliği'nin mali destek programları nelerdir? Bunlardan nasıl yararlanılabilir?’’ gibi sorulara kapsamlı bir şekilde cevap verilmiştir.

 Kadın ve Çevre Projesi Eğitim setini indirmek için tıklayınız.


İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Bilgi Seminer Eğitim Seti

STK’lara, Kamu Kurlum ve Kuruluşlara, Öğretmenlere yönelik yapılacak Bilgilendirme seminerinde her katılımcıya verilmek üzere konu ile ilgili İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Seminer Eğitim Seti hazırlanmış ve 300 adet çoğaltılmıştır. Bu sette; eğitmenlerin sunum notları, konu ile ilgili bilgiler, çevre ve doğa korumanın iklim değişikliği için vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan yazılara, yöreye has doğal zenginliklerin korunması için bölge bazında yapılması gerekenler gibi bilgilere de yer verimiştir.

  Eğitim Setini indirmek için tıklayın.


Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi Eğitim Setleri:

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile siyasi kültürün ve demokratik katılımın/ yönetişimin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunarak Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyalogunun güçlendirmesi ve AB Müzakere sürecinde hak temelli STK'lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince demokrasi ve hukuk üstünlüğü alanında politika önerileri geliştirebilecekleri canlı bir diyalog zeminin oluşturulması için insan hakları ve demokrasi konulu eğitim setleri oluşturulmuştur.

Söz konusu eğitim setinde ayrıca, ‘’Üyelik süreci nasıl gelişecek, AB üyeliği Türkiye'ye ne yükümlülükler getirecek ve ne imkânlar sunacak? Hayatımız nasıl değişecek? Avrupa Birliği nasıl çalışıyor, politikaları neler? Avrupa Birliği'nin mali destek programları nelerdir? Bunlardan nasıl yararlanılabilir?’’ gibi sorulara kapsamlı bir şekilde cevap verilmiştir.

  Eğitim setini indirmek için tıklayınız.


 

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Etkin Farkındalık Yaratma Projesi Eğitim Setleri:

Söz konusu eğitim setinde: ‘’Üyelik süreci nasıl gelişecek, AB üyeliği Türkiye'ye ne yükümlülükler getirecek ve ne imkânlar sunacak? Hayatımız nasıl değişecek? Avrupa Birliği nasıl çalışıyor, politikaları neler? Avrupa Birliği'nin mali destek programları nelerdir? Bunlardan nasıl yararlanılabilir?’’ gibi sorulara kapsamlı bir şekilde cevap verilmiştir.

  Eğitim setini indirmek için tıklayınız.